NTM Solutions
Thursday 2019-10-24 17:31:53

Lophocvitinh.COM xin giới thiệu với các bạn loạt bài VBA Macro (chủ yếu là Excel).
VBA – Visual Basic Application là 01 ứng dụng đi kèm với các phần mềm Microsoft Office(Word, Excel, Outlook,…)

Cú pháp của nó như tên gọi giống với ngôn ngữ Visual Basic dùng để tự động hóa 01 công việc nào đó.

Các đoạn code VBA bao gồm Hàm (Function) hoặc Thủ tục (Sub) được gọi là các Macro.

Các bạn vào đây để xem thêm: https://vi.wikipedia.org/wiki/VBA

Loạt bài này chủ yếu tôi sẽ viết về lập trình VBA trong Excel.

Để mở được IDE của VBA trong Excel 2013 ta vào menu File -> Options ->Customize Ribbon-> Check vào Developer

cài đặt vba macro

Sau đó vào lại Excel các bạn sẽ thấy xuất hiện thêm 01 menu Developer

Bây giờ ta sẽ viết thử 01 macro đầu tiên hiện hộp thông báo Xin Chào!!!

Vào menu Developer -> Bấm vào nút Visual Basic-> Xuất hiện màn hình IDE VBA

Trong cây Project Explorer bên trái (nếu không thấy hộp tool này thì vào menu View-> Project Explorer, phím tắt là Ctrl+r) chọn đúng file của chúng ta(ví dụ: book1.xlsm) -> chọn This Workbook

Bên cửa sổ CODE chọn đối tượng là Workbook-> chọn sự kiện là Open

Nhập dòng lệnh trong Sub Workbook_Open:

MsgBox “Xin chào”

Save lại file Excel dưới dạng Macro Enabled (đuôi .xlsm)

Các bạn chú ý lúc này chúng ta có 02 màn hình: 01 của Excel + 01 của VBA

Đóng tất cả file Book1.xlsm => mở lại => các bạn sẽ thấy xuất hiện 01 hộp thông báo “Xin chào!!” khi mở file.

Nếu làm vẫn chưa được các bạn xem video clip dưới đây nhé.

https://youtu.be/htqP65koN6c

Tác giả: #drM

Các bài viết liên quan:Ví tính văn phòng

Bài 01: Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng bàn phím,bộ gõ Tiếng Việt

Bài 02: Menu FILE và cách sử dụng phím tắt

Bài 03: Các thao tác định dạng cơ bản 01 đoạn văn

Bài 04 - Định dạng danh sách

Bài 05: Chèn hình ảnh, biểu tượng, bảng biểu

Bài 06: Làm chữ nghệ thuật, chữ đầu đoạn văn

Bài 07: Định dạng cột, chèn TAB

Bài 08: In ấn, chèn HEADER-FOOTER

Bài 09: Sử dụng Mail Merge

TIN HỌC VĂN PHÒNG – EXCEL – GIỚI THIỆU VÀ CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Tin học văn phòng - Excel – Bài 02 – Các thao tác định dạng

Tin học văn phòng - Excel – Bài 03 – Các phép tính cơ bản

Tin học văn phòng – Excel – Bài 04 – Xử lý thời gian

Tin học văn phòng – Excel – Bài 06 – Xử lý số

Tin học văn phòng – Excel – Bài 07- Sử dụng các hàm điều kiện

Tin học văn phòng – Excel – Bài 08 – Sử dụng các hàm tìm kiếm lookup

Tin học văn phòng – Excel – Bài 09 – Vẽ biểu đồ

Tin học văn phòng – Excel – Bài 10 – Sử dụng công cụ thống kê Pivot

Tin học văn phòng – Excel – Bài 11 – Sắp xếp và lọc dữ liệu

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 01 – Giới thiệu và cài đặt mail POP3 vs IMAP

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 02 – Gửi và nhận email, tạo chữ ký

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 03 – Tạo và quản lý rule

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 04 – Tạo và quản lý contacts

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 05 – Quản lý email

Tin học văn phòng – POWERPOINT – Bài 01 – Tạo và quản lý slide

Tin học văn phòng – POWERPOINT – Bài 02 – Hiệu ứng cho slide

Tin học văn phòng – POWERPOINT – Bài 03 – Hiệu ứng cho đối tượng

VBA Macro – Bài 01 – Giới thiệu và Cài đặt

VBA Macro - Bài 02 - Các hàm thông báo

VBA Macro - Bài 03 - Đối tượng Workbooks vs Worksheets

VBA Macro - Bài 04 - Đối tượng Range vs Cells

VBA Macro - Bài 05 - Cách sử dụng biến trong VBA

VBA Macro - Bài 06 - Cú pháp If

VBA Macro - Bài 07 - Các câu lệnh lặp

VBA Macro - Bài 08 - Xử lý lỗi trong VBA Macro

VBA Macro - Bài 09 - Xử lý chuỗi - số

VBA Macro - Bài 10 - Xử lý ngày giờ

VBA Macro - Bài 11 - Xử lý sự kiện

VBA Macro - Bài 12 - Mảng

VBA Macro - Bài 13 - Function vs Sub

VBA Macro - Bài 14 - Đối tượng Application

VBA Macro - Bài 15 - Đối tượng ActiveX

VBA Macro - Bài 16 - Đối tượng User Form

TRANG LIÊN KẾT

TỔNG SỐ LƯỢT XEM TRANG

365221