NTM Solutions
Thursday 2019-10-24 17:26:27

https://youtu.be/1lavsdS9ej0

Chúng ta có thể ví 01 file Power Point như 01 cuốn sách -> trong đó slide chính là mỗi trang sách chứa chữ, hình ảnh, tài liệu,đối tượng…

Có 02 loại slide:

 • Master – slide chứa tiêu đề nội dung, là slide đầu tiên.
 • Normal – các slide khác.

Màn hình chứa slide (chế độ Normal) có 02 khung: thumbnail ( bên trái) và chi tiết ( bên phải).

tạo và quản lý slide

Các phím thao tác trình chiếu:

 1. Để bắt đầu trình chiếu file Power Point -> bấm phím F5
 2. Để chuyển slide kế tiếp: có 03 cách
 • Nhấp trái chuột
 • Phím space.
 • Phím enter.
 1. Thoát trình chiếu: bấm chuyển đến hết slide hoặc phím Esc để thoát ngang.

 

 1. Cách tạo mới slide

Trong tab HOME -> Bấm nút New Slide

 1. Gắn theme cho slide

Bấm chọn slide bất kỳ -> tab DESIGN -> trong ô Themes bấm chọn 01 kiểu.

Để thay đổi các tùy chọn của theme -> tab DESIGN -> trong ô Variant bấm chọn mục bạn muốn.

 1. Xóa slide

Bấm chọn slide muốn xóa -> phím Delete

 1. Nhân bản slide

Bấm chọn slide muốn nhân bản -> Nhấp phải chuột -> chọn Dupplicate Slide.

Nếu các bạn vẫn chưa rõ, vui lòng xem video clip sau:

Tác giả:#drM

Các bài viết liên quan:Ví tính văn phòng

Bài 01: Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng bàn phím,bộ gõ Tiếng Việt

Bài 02: Menu FILE và cách sử dụng phím tắt

Bài 03: Các thao tác định dạng cơ bản 01 đoạn văn

Bài 04 - Định dạng danh sách

Bài 05: Chèn hình ảnh, biểu tượng, bảng biểu

Bài 06: Làm chữ nghệ thuật, chữ đầu đoạn văn

Bài 07: Định dạng cột, chèn TAB

Bài 08: In ấn, chèn HEADER-FOOTER

Bài 09: Sử dụng Mail Merge

TIN HỌC VĂN PHÒNG – EXCEL – GIỚI THIỆU VÀ CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Tin học văn phòng - Excel – Bài 02 – Các thao tác định dạng

Tin học văn phòng - Excel – Bài 03 – Các phép tính cơ bản

Tin học văn phòng – Excel – Bài 04 – Xử lý thời gian

Tin học văn phòng – Excel – Bài 06 – Xử lý số

Tin học văn phòng – Excel – Bài 07- Sử dụng các hàm điều kiện

Tin học văn phòng – Excel – Bài 08 – Sử dụng các hàm tìm kiếm lookup

Tin học văn phòng – Excel – Bài 09 – Vẽ biểu đồ

Tin học văn phòng – Excel – Bài 10 – Sử dụng công cụ thống kê Pivot

Tin học văn phòng – Excel – Bài 11 – Sắp xếp và lọc dữ liệu

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 01 – Giới thiệu và cài đặt mail POP3 vs IMAP

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 02 – Gửi và nhận email, tạo chữ ký

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 03 – Tạo và quản lý rule

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 04 – Tạo và quản lý contacts

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 05 – Quản lý email

Tin học văn phòng – POWERPOINT – Bài 01 – Tạo và quản lý slide

Tin học văn phòng – POWERPOINT – Bài 02 – Hiệu ứng cho slide

Tin học văn phòng – POWERPOINT – Bài 03 – Hiệu ứng cho đối tượng

VBA Macro – Bài 01 – Giới thiệu và Cài đặt

VBA Macro - Bài 02 - Các hàm thông báo

VBA Macro - Bài 03 - Đối tượng Workbooks vs Worksheets

VBA Macro - Bài 04 - Đối tượng Range vs Cells

VBA Macro - Bài 05 - Cách sử dụng biến trong VBA

VBA Macro - Bài 06 - Cú pháp If

VBA Macro - Bài 07 - Các câu lệnh lặp

VBA Macro - Bài 08 - Xử lý lỗi trong VBA Macro

VBA Macro - Bài 09 - Xử lý chuỗi - số

VBA Macro - Bài 10 - Xử lý ngày giờ

VBA Macro - Bài 11 - Xử lý sự kiện

VBA Macro - Bài 12 - Mảng

VBA Macro - Bài 13 - Function vs Sub

VBA Macro - Bài 14 - Đối tượng Application

VBA Macro - Bài 15 - Đối tượng ActiveX

VBA Macro - Bài 16 - Đối tượng User Form

TRANG LIÊN KẾT

TỔNG SỐ LƯỢT XEM TRANG

365269