NTM Solutions
Thursday 2019-10-24 17:21:53

Khóa học vi tính văn phòng

  1. Nhận Email

Bấm phím F9 (hoặc nút Send/Receive trong thẻ HOME)

Mặc định sau 30 phút Outlook sẽ tự động làm thao tác này -> nếu muốn chỉnh sửa khoảng thời gian các bạn vào menu File-> Option -> Advanced -> bấm nút Send/Received -> chỉnh thời gian gửi nhận thư tự động.

Nếu có lỗi gì trong quá trình gửi /nhận thư -> Outlook sẽ báo lỗi dưới thanh trạng thái (status)

 

  1. Gửi Email

Trong thẻ Home bấm nút New Email

Trong mục To… nhập địa chỉ email muốn gửi đi

Cc…đồng thời gửi bản sao cho các địa chỉ khác

Subject: Chủ đề của bức thư

Phần nội dung các bạn nhập vào xử lý như Word

Chữ ký (signature): để tạo chữ ký trong cửa sổ New email-> tab Home -> chọn Signatures -> Signatures…

Bấm nút New để tạo chữ ký mới -> Trong phần Edit signature tạo chữ ký của bạn-> Bấm nút Save

Trong mục Choose default signature: chọn chữ ký vửa tạo sẽ tự động xuất hiện trong:

  • New messages
  • Replies/forward

Sau cùng bấm OK

Đính kèm file: trong cửa sổ New Email -> tab Message -> Bấm nút Attach File -> chọn file -> bấm Insert

Nếu đính kèm thành công trên cửa sổ New Email sẽ có thêm dòng Attached Tên file (số 2 trong hình)

-> Sau cùng bấm nút Send để gửi email.

 

  1. Trả lời Email (Reply mail)

Khi bạn nhận được email từ ai đó và muốn trả lời họ ngay phía trên mail đã nhận -> nhấp phải chuột lên email đó -> Reply

Outlook sẽ tự động tạo ra 01 email mới có nội dung của bạn ngay phía trên email đã chọn.

Phần Tiêu đề (subject) của email Forward sẽ có chữ RE: tiêu đề cũ

 

  1. Chuyển tiếp email (Forward mail)

Khi bạn nhận được email từ ai đó và muốn chuyển cho người khác xem -> gọi là chuyển tiếp mail -> nhấp phải chuột lên email đó -> bấm Forward

Outlook sẽ tự động tạo 01 email mới có nội dung của bạn ngay phía trên email đã chọn.

Phần Tiêu đề (subject) của email Forward sẽ có chữ FW: tiêu đề cũ

 

Nếu vẫn chưa hiểu các bạn xem thêm video clip sau:

Tác giả: #drM

Các bài viết liên quan:Ví tính văn phòng

Bài 01: Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng bàn phím,bộ gõ Tiếng Việt

Bài 02: Menu FILE và cách sử dụng phím tắt

Bài 03: Các thao tác định dạng cơ bản 01 đoạn văn

Bài 04 - Định dạng danh sách

Bài 05: Chèn hình ảnh, biểu tượng, bảng biểu

Bài 06: Làm chữ nghệ thuật, chữ đầu đoạn văn

Bài 07: Định dạng cột, chèn TAB

Bài 08: In ấn, chèn HEADER-FOOTER

Bài 09: Sử dụng Mail Merge

TIN HỌC VĂN PHÒNG – EXCEL – GIỚI THIỆU VÀ CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Tin học văn phòng - Excel – Bài 02 – Các thao tác định dạng

Tin học văn phòng - Excel – Bài 03 – Các phép tính cơ bản

Tin học văn phòng – Excel – Bài 04 – Xử lý thời gian

Tin học văn phòng – Excel – Bài 05 – Xử lý chuỗi

Tin học văn phòng – Excel – Bài 06 – Xử lý số

Tin học văn phòng – Excel – Bài 07- Sử dụng các hàm điều kiện

Tin học văn phòng – Excel – Bài 08 – Sử dụng các hàm tìm kiếm lookup

Tin học văn phòng – Excel – Bài 09 – Vẽ biểu đồ

Tin học văn phòng – Excel – Bài 10 – Sử dụng công cụ thống kê Pivot

Tin học văn phòng – Excel – Bài 11 – Sắp xếp và lọc dữ liệu

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 01 – Giới thiệu và cài đặt mail POP3 vs IMAP

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 02 – Gửi và nhận email, tạo chữ ký

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 03 – Tạo và quản lý rule

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 04 – Tạo và quản lý contacts

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 05 – Quản lý email

Tin học văn phòng – POWERPOINT – Bài 01 – Tạo và quản lý slide

Tin học văn phòng – POWERPOINT – Bài 02 – Hiệu ứng cho slide

Tin học văn phòng – POWERPOINT – Bài 03 – Hiệu ứng cho đối tượng

VBA Macro – Bài 01 – Giới thiệu và Cài đặt

VBA Macro - Bài 02 - Các hàm thông báo

VBA Macro - Bài 03 - Đối tượng Workbooks vs Worksheets

VBA Macro - Bài 04 - Đối tượng Range vs Cells

VBA Macro - Bài 05 - Cách sử dụng biến trong VBA

VBA Macro - Bài 06 - Cú pháp If

VBA Macro - Bài 07 - Các câu lệnh lặp

VBA Macro - Bài 08 - Xử lý lỗi trong VBA Macro

VBA Macro - Bài 09 - Xử lý chuỗi - số

VBA Macro - Bài 10 - Xử lý ngày giờ

VBA Macro - Bài 11 - Xử lý sự kiện

VBA Macro - Bài 12 - Mảng

VBA Macro - Bài 13 - Function vs Sub

VBA Macro - Bài 14 - Đối tượng Application

VBA Macro - Bài 15 - Đối tượng ActiveX

VBA Macro - Bài 16 - Đối tượng User Form

TRANG LIÊN KẾT

TỔNG SỐ LƯỢT XEM TRANG

13205