NTM Solutions
Thursday 2019-10-24 11:12:50

XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT MICROSOFT WORD

 1. Giới thiệu thanh công cụ trong Microsoft Word

hình menu file

Nhóm 01 là thanh công cụ menu chứa hầu như toàn bộ các lệnh của chương trình.

Ngay dưới lần lượt là các nhóm:

  1. Clipboard: các lệnh liên quan đến bộ nhớ tạm( copy, cắt, dán, copy định dạng).
  2. Font: các lệnh liên quan đến định dạng chữ.
  3. Paragraph: các lệnh xử lý đoạn văn bản.
  4. Styles: các lệnh định dạng phong cách chữ, tiêu đề.
  5. Editing: tìm kiếm chữ, thay thế chữ, chọn văn bản và đối tượng.

Ở góc trái trên cùng, các bạn rê chuột lên các nút lần lượt sẽ thấy hiện ra chữ giải thích:

 1. Save: lưu các thay đổi.
 2. Undo: quay lại hành động trước đó.
 3. Repeat: lặp lại hành động trước đó.

Ở góc phải trên cùng là nhóm phím liên quan đến cửa số. Tương tự, các bạn rê chuột lên các nút để thấy các dòng chữ giải thích:

 1. Help: hiện ra mục giúp đỡ (phím tắt là F1)
 2. Ribbon Display Option: tuỳ chọn tắt mở các thanh công cụ.
 3. Minimize, Restore Down, Close: nhóm lệnh cửa sổ.

Trong các bài sau chúng ta sẽ học chi tiết về các nhóm công cụ này.

 1. Tạo mới

Menu FILE- Chọn New -Chọn các loại biểu mẫu có sẵn (ở đây ta chọn Blank Document để tạo biểu mẫu trống).

Ngoài ra, các bạn cũng có thể dùng phím tắt Ctrl + n để tạo mới một file.

 1. Mở

Menu FILE - Chọn Open (phím tắt Ctrl + o)

Nếu muốn mở 01 tập tin trong máy tính hiện hành -> chọn Computer -> Browse

Nếu muốn mở 01 tập tin trên Google Drive -> Chọn One Drive -> Đăng nhập vào tài khoản Google của bạn.

Nếu muốn mở 01 tập tin đã từng mở gần đây -> Chọn Recent Documents

Tuỳ chọn Add a place cho ta thêm 01 lựa chọn mở file trên Office sharepoint

 1. Lưu tập tin

Menu FILE - Chọn Save để lưu các thay đối. Nếu bạn chưa đặt tên tập tin, chương trình sẽ đưa bạn đến cửa sổ Save As.

Menu FILE - Chọn Save As để lưu mới một tập tin hoặc lưu ở 01 nơi khác, tên khác. Quá trình chọn nơi lưu tập tin giống y hệt quá trình mở 01 tập tin.

Microsoft Word cho phép lưu văn bản với nhiều định dạng có chức năng khác nhau, tuy nhiên ở cấp độ này ta nên chọn định dạng văn bản mặc định (đuôi docx hoặc doc)

 1. In tập tin

Menu FILE – Chọn Print

Trong mục Copies, nhập số bản in nhân bản

Mục Printer -> chọn máy in

Mục Pages: a-b (từ trang thứ a-> trang thứ b)

Các bạn bấm vào liên kết Page Setup nếu muốn có các tuỳ chọn sâu hơn về trang in.

Xem thêm về thiết lập trang in và đóng sách trong WinWord.

 1. Chia sẻ

Menu FILE -> Chọn Share

Invite People -> đăng tải lên thư mục OneDrive và mời mọi người trong danh sách liên hệ xem.

Email -> biến văn bản thành tập tin đính kèm và gửi qua email.

Present Online -> trình diễn văn bản trực tuyến, bất kỳ ai có đường liên kết đều có thể xem và tải về tài liệu.

Post to Blog -> đăng văn bản lên các trang blog.

 1. Xuất file

Menu FILE -> chọn Export

Xuất ra các định dạng tập tin khác như: PDF, XPS,…

 1. Đóng

Menu FILE - Chọn CLOSE để đóng văn bản hiện tại

Phím tắt Ctrl + F4.

Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video hướng dẫn sau:

 

XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT MICROSOFT WORD

 

Tác giả: #drM

Các bài viết liên quan:Ví tính văn phòng

Bài 01: Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng bàn phím,bộ gõ Tiếng Việt

Bài 02: Menu FILE và cách sử dụng phím tắt

Bài 03: Các thao tác định dạng cơ bản 01 đoạn văn

Bài 04 - Định dạng danh sách

Bài 05: Chèn hình ảnh, biểu tượng, bảng biểu

Bài 06: Làm chữ nghệ thuật, chữ đầu đoạn văn

Bài 07: Định dạng cột, chèn TAB

Bài 08: In ấn, chèn HEADER-FOOTER

Bài 09: Sử dụng Mail Merge

TIN HỌC VĂN PHÒNG – EXCEL – GIỚI THIỆU VÀ CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Tin học văn phòng - Excel – Bài 02 – Các thao tác định dạng

Tin học văn phòng - Excel – Bài 03 – Các phép tính cơ bản

Tin học văn phòng – Excel – Bài 04 – Xử lý thời gian

Tin học văn phòng – Excel – Bài 06 – Xử lý số

Tin học văn phòng – Excel – Bài 07- Sử dụng các hàm điều kiện

Tin học văn phòng – Excel – Bài 08 – Sử dụng các hàm tìm kiếm lookup

Tin học văn phòng – Excel – Bài 09 – Vẽ biểu đồ

Tin học văn phòng – Excel – Bài 10 – Sử dụng công cụ thống kê Pivot

Tin học văn phòng – Excel – Bài 11 – Sắp xếp và lọc dữ liệu

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 01 – Giới thiệu và cài đặt mail POP3 vs IMAP

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 02 – Gửi và nhận email, tạo chữ ký

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 03 – Tạo và quản lý rule

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 04 – Tạo và quản lý contacts

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 05 – Quản lý email

Tin học văn phòng – POWERPOINT – Bài 01 – Tạo và quản lý slide

Tin học văn phòng – POWERPOINT – Bài 02 – Hiệu ứng cho slide

Tin học văn phòng – POWERPOINT – Bài 03 – Hiệu ứng cho đối tượng

VBA Macro – Bài 01 – Giới thiệu và Cài đặt

VBA Macro - Bài 02 - Các hàm thông báo

VBA Macro - Bài 03 - Đối tượng Workbooks vs Worksheets

VBA Macro - Bài 04 - Đối tượng Range vs Cells

VBA Macro - Bài 05 - Cách sử dụng biến trong VBA

VBA Macro - Bài 06 - Cú pháp If

VBA Macro - Bài 07 - Các câu lệnh lặp

VBA Macro - Bài 08 - Xử lý lỗi trong VBA Macro

VBA Macro - Bài 09 - Xử lý chuỗi - số

VBA Macro - Bài 10 - Xử lý ngày giờ

VBA Macro - Bài 11 - Xử lý sự kiện

VBA Macro - Bài 12 - Mảng

VBA Macro - Bài 13 - Function vs Sub

VBA Macro - Bài 14 - Đối tượng Application

VBA Macro - Bài 15 - Đối tượng ActiveX

VBA Macro - Bài 16 - Đối tượng User Form

TRANG LIÊN KẾT

TỔNG SỐ LƯỢT XEM TRANG

365263