NTM Solutions
Thursday 2019-10-24 16:35:51

Khóa học vi tính văn phòng

 

 1. Cộng - Trừ - Nhân – Chia

Cú pháp       = ô thứ 1 phép tính ô thứ 2

Ví dụ:

Trong ô C3 lần lượt ta gõ:

=A2+B2

=A2-B2

=A2*B2

=A3/B3

 1. Các phép tính khối
  1. Tổng

Cú pháp       =Sum(khối ô)

Công dụng: tính tổng giá trị các ô trong khối ô.

Ví dụ:

 

  1. Nhỏ nhất

Cú pháp       = Min(khối ô)

Công dụng: tìm giá trị nhỏ nhất trong khối ô.

Ví dụ: lấy lại ví dụ trên thay chữ SUM =>MIN

 

  1. Lớn nhất

Cú pháp       =Max(khối ô)

Công dụng: tìm giá trị lớn nhất trong khối ô.

Ví dụ: lấy lại ví dụ trên thay bằng chữ MAX

 

  1. Trung bình

Cú pháp       =Average(khối ô)

Công dụng: tìm giá trị trung bình cộng trong khối ô.

Ví dụ: lấy lại ví dụ trên thay bằng chữ AVERAGE

 

  1. Đếm

Cú pháp       =COUNT(khối ô)

Công dụng: đếm các ô có giá trị số (muốn đếm cả chữ thì dùng COUNTA)

Ví dụ: lấy lại ví dụ trên thay bằng chữ COUNT

03 hàm khối ô thông dụng: AVERAGE, COUNTA, SUM sẽ hiện ra mặc định trên thanh trạng thái khi bạn tạo 01 vùng chọn.

 

 

Nếu còn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:

Tác giả: #drM

Các bài viết liên quan:Ví tính văn phòng

Bài 01: Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng bàn phím,bộ gõ Tiếng Việt

Bài 02: Menu FILE và cách sử dụng phím tắt

Bài 03: Các thao tác định dạng cơ bản 01 đoạn văn

Bài 04 - Định dạng danh sách

Bài 05: Chèn hình ảnh, biểu tượng, bảng biểu

Bài 06: Làm chữ nghệ thuật, chữ đầu đoạn văn

Bài 07: Định dạng cột, chèn TAB

Bài 08: In ấn, chèn HEADER-FOOTER

Bài 09: Sử dụng Mail Merge

TIN HỌC VĂN PHÒNG – EXCEL – GIỚI THIỆU VÀ CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Tin học văn phòng - Excel – Bài 02 – Các thao tác định dạng

Tin học văn phòng - Excel – Bài 03 – Các phép tính cơ bản

Tin học văn phòng – Excel – Bài 04 – Xử lý thời gian

Tin học văn phòng – Excel – Bài 05 – Xử lý chuỗi

Tin học văn phòng – Excel – Bài 06 – Xử lý số

Tin học văn phòng – Excel – Bài 07- Sử dụng các hàm điều kiện

Tin học văn phòng – Excel – Bài 08 – Sử dụng các hàm tìm kiếm lookup

Tin học văn phòng – Excel – Bài 09 – Vẽ biểu đồ

Tin học văn phòng – Excel – Bài 10 – Sử dụng công cụ thống kê Pivot

Tin học văn phòng – Excel – Bài 11 – Sắp xếp và lọc dữ liệu

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 01 – Giới thiệu và cài đặt mail POP3 vs IMAP

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 02 – Gửi và nhận email, tạo chữ ký

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 03 – Tạo và quản lý rule

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 04 – Tạo và quản lý contacts

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 05 – Quản lý email

Tin học văn phòng – POWERPOINT – Bài 01 – Tạo và quản lý slide

Tin học văn phòng – POWERPOINT – Bài 02 – Hiệu ứng cho slide

Tin học văn phòng – POWERPOINT – Bài 03 – Hiệu ứng cho đối tượng

VBA Macro – Bài 01 – Giới thiệu và Cài đặt

VBA Macro - Bài 02 - Các hàm thông báo

VBA Macro - Bài 03 - Đối tượng Workbooks vs Worksheets

VBA Macro - Bài 04 - Đối tượng Range vs Cells

VBA Macro - Bài 05 - Cách sử dụng biến trong VBA

VBA Macro - Bài 06 - Cú pháp If

VBA Macro - Bài 07 - Các câu lệnh lặp

VBA Macro - Bài 08 - Xử lý lỗi trong VBA Macro

VBA Macro - Bài 09 - Xử lý chuỗi - số

VBA Macro - Bài 10 - Xử lý ngày giờ

VBA Macro - Bài 11 - Xử lý sự kiện

VBA Macro - Bài 12 - Mảng

VBA Macro - Bài 13 - Function vs Sub

VBA Macro - Bài 14 - Đối tượng Application

VBA Macro - Bài 15 - Đối tượng ActiveX

VBA Macro - Bài 16 - Đối tượng User Form

TRANG LIÊN KẾT

TỔNG SỐ LƯỢT XEM TRANG

13194