NTM Solutions
Thursday 2019-10-24 17:29:06

https://youtu.be/f1A_LkLshn4

Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo hiệu ứng cho các đối tượng trong slide.

Tất cả phần cấu hình đều nằm trong tab ANIMATIONS.

Đầu tiên ta chọn đối tượng muốn tạo hiệu ứng -> chọn hiệu ứng xuất hiện cho đối tượng đó và cấu hình hiệu ứng.

 • Effect Options: tùy chọn của hiệu ứng.
 • Add Animation: thêm hiệu ứng cho đối tượng.
 • Animation Pane: ẩn hiện thanh cấu hình hiệu ứng.
 • Trigger: xác định cách hiệu ứng sẽ xuất hiện.
  • On click of : khi bấm vào 01 đối tượng trong slide
  • On bookmark: khi bấm vào 01 bookmark định sẵn (cái này bạn phải chèn bookmark trước).
 • Animation Painter: copy hiệu ứng cho các đối tượng khác (giống tính năng Format Painter của Word)
 • Start:
  • Onlick – hiệu ứng xuất hiện khi bấm chuột.
  • With Previous – hiệu ứng xuất hiện cũng lúc với hiệu ứng trước.
  • After Previous – hiệu ứng xuất hiện ngay sau khi hiệu ứng trước kết thúc.
 • Duration: thời gian diễn ra hiệu ứng
 • Delay: hiệu ứng sẽ xuất hiện sau 01 khoảng thời gian định sẵn (độ trễ).

hiệu ứng đối tượng powerpoint

Ví dụ: ta sẽ làm hiệu ứng cho dòng thứ 01 trong slide số 02 xuất hiện bằng cách bấm vào tiêu đề của slide số 02

Bước 01: chọn dòng thứ 01 trong slide số 2 -> tab Animations -> mục Animation hoặc bấm nút Add Animation -> chọn hiệu ứng mong muốn. (các bạn tự trải nghiệm các hiệu ứng này nhé)

 

Nếu tạo hiệu ứng thành công các bạn sẽ thấy số 01 xuất hiện cạnh dòng thứ 1 - slide số 2.

Số 1 này cũng chính là thứ tự trước - sau của các hiệu ứng sẽ xảy ra trong slide đó.

Bước 2: trong mục trigger -> chọn onclick of -> Title 1

Nếu vẫn chưa hiểu các bạn xem thêm video clip sau:

Tác giả: #drM

Các bài viết liên quan:Ví tính văn phòng

Bài 01: Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng bàn phím,bộ gõ Tiếng Việt

Bài 02: Menu FILE và cách sử dụng phím tắt

Bài 03: Các thao tác định dạng cơ bản 01 đoạn văn

Bài 04 - Định dạng danh sách

Bài 05: Chèn hình ảnh, biểu tượng, bảng biểu

Bài 06: Làm chữ nghệ thuật, chữ đầu đoạn văn

Bài 07: Định dạng cột, chèn TAB

Bài 08: In ấn, chèn HEADER-FOOTER

Bài 09: Sử dụng Mail Merge

TIN HỌC VĂN PHÒNG – EXCEL – GIỚI THIỆU VÀ CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Tin học văn phòng - Excel – Bài 02 – Các thao tác định dạng

Tin học văn phòng - Excel – Bài 03 – Các phép tính cơ bản

Tin học văn phòng – Excel – Bài 04 – Xử lý thời gian

Tin học văn phòng – Excel – Bài 06 – Xử lý số

Tin học văn phòng – Excel – Bài 07- Sử dụng các hàm điều kiện

Tin học văn phòng – Excel – Bài 08 – Sử dụng các hàm tìm kiếm lookup

Tin học văn phòng – Excel – Bài 09 – Vẽ biểu đồ

Tin học văn phòng – Excel – Bài 10 – Sử dụng công cụ thống kê Pivot

Tin học văn phòng – Excel – Bài 11 – Sắp xếp và lọc dữ liệu

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 01 – Giới thiệu và cài đặt mail POP3 vs IMAP

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 02 – Gửi và nhận email, tạo chữ ký

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 03 – Tạo và quản lý rule

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 04 – Tạo và quản lý contacts

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 05 – Quản lý email

Tin học văn phòng – POWERPOINT – Bài 01 – Tạo và quản lý slide

Tin học văn phòng – POWERPOINT – Bài 02 – Hiệu ứng cho slide

Tin học văn phòng – POWERPOINT – Bài 03 – Hiệu ứng cho đối tượng

VBA Macro – Bài 01 – Giới thiệu và Cài đặt

VBA Macro - Bài 02 - Các hàm thông báo

VBA Macro - Bài 03 - Đối tượng Workbooks vs Worksheets

VBA Macro - Bài 04 - Đối tượng Range vs Cells

VBA Macro - Bài 05 - Cách sử dụng biến trong VBA

VBA Macro - Bài 06 - Cú pháp If

VBA Macro - Bài 07 - Các câu lệnh lặp

VBA Macro - Bài 08 - Xử lý lỗi trong VBA Macro

VBA Macro - Bài 09 - Xử lý chuỗi - số

VBA Macro - Bài 10 - Xử lý ngày giờ

VBA Macro - Bài 11 - Xử lý sự kiện

VBA Macro - Bài 12 - Mảng

VBA Macro - Bài 13 - Function vs Sub

VBA Macro - Bài 14 - Đối tượng Application

VBA Macro - Bài 15 - Đối tượng ActiveX

VBA Macro - Bài 16 - Đối tượng User Form

TRANG LIÊN KẾT

TỔNG SỐ LƯỢT XEM TRANG

365171