NTM Solutions
Thursday 2019-10-24 11:14:35

XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT MICROSOFT WORD

Trong tab HOME – mục Paragraph lần lượt ta khảo sát các mục sau:

 1. Bullet:

Tạo nút danh sách dạng không có thứ tự ( hình ảnh, biểu tượng)

Các bạn bấm vào dấu mũi tên bên cạnh nút Bullet để xố ra danh sách như trên hình vẽ.

None: không chọn gì cả.

Ngoài các nút mặc định của Microsoft Word ta các thể tạo nút bullet mới bằng cách chọn mục:

Define New Bullet…

Symbol… tạo nút danh sách từ các biểu tượng của Word.

Picture… tạo nút danh sách từ hình ảnh.

Font… định dạng nút danh sách.

Alignment: canh lề nút danh sách (mặc định là Left)

Preview -> xem trước các thay đổi của nút danh sách.

Ví dụ: các bạn gõ vào đoạn văn sau và quét khối-> chọn định dạng nút danh sách mong muốn.

Danh sách các thứ cần mua sáng nay:

 1. Gà luộc
 2. Hành lá
 3. Rau răm
 4. Thịt ba chỉ
 5. Tỏi
 1. Numbering

Tạo nút danh sách dạng có thứ tự (số, chữ,…)

Ví dụ:

 1. Gà luộc
 2. Hành lá
 3. Rau răm
 4. Thịt ba chỉ
 5. Tỏi
 1. Multilevel List

Ví dụ:

 1. Sở thích
  1. Bóng đá
  2. Tennis
 2. Chuyên môn
  1. Tán gái
  2. Công nghệ

Trong ví dụ này sẽ có 02 cấp danh sách:

 • Cấp 01 -> Sở thích và Chuyên môn
 • Cấp 02 -> Bóng đá, Tennis, Tán gái, Công nghệ

Các bạn đầu tiên quét khối từ “Sở thích…” đến “Công nghệ”-> chọn mục tương ứng trong List Library

Sau đó lần lượt quét cấp thứ 02 và bấm phím TAB (hoặc nút Tăng cấp-Increase Indent)

Từ “Bóng đá” đến “Tennis” và “Tán gái” đến “Công nghệ”

 1. Tăng giảm cấp danh sách

Nút mũi tên chỉ bên trái -> Decrease Indent (giảm cấp)

Nút mũi tên chỉ bên phải -> Increase Indent (tăng cấp) hoặc bấm phím TAB

 

Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:

 

XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT MICROSOFT WORD

Tác giả: #drM

Các bài viết liên quan:Ví tính văn phòng

Bài 01: Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng bàn phím,bộ gõ Tiếng Việt

Bài 02: Menu FILE và cách sử dụng phím tắt

Bài 03: Các thao tác định dạng cơ bản 01 đoạn văn

Bài 04 - Định dạng danh sách

Bài 05: Chèn hình ảnh, biểu tượng, bảng biểu

Bài 06: Làm chữ nghệ thuật, chữ đầu đoạn văn

Bài 07: Định dạng cột, chèn TAB

Bài 08: In ấn, chèn HEADER-FOOTER

Bài 09: Sử dụng Mail Merge

TIN HỌC VĂN PHÒNG – EXCEL – GIỚI THIỆU VÀ CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Tin học văn phòng - Excel – Bài 02 – Các thao tác định dạng

Tin học văn phòng - Excel – Bài 03 – Các phép tính cơ bản

Tin học văn phòng – Excel – Bài 04 – Xử lý thời gian

Tin học văn phòng – Excel – Bài 05 – Xử lý chuỗi

Tin học văn phòng – Excel – Bài 06 – Xử lý số

Tin học văn phòng – Excel – Bài 07- Sử dụng các hàm điều kiện

Tin học văn phòng – Excel – Bài 08 – Sử dụng các hàm tìm kiếm lookup

Tin học văn phòng – Excel – Bài 09 – Vẽ biểu đồ

Tin học văn phòng – Excel – Bài 10 – Sử dụng công cụ thống kê Pivot

Tin học văn phòng – Excel – Bài 11 – Sắp xếp và lọc dữ liệu

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 01 – Giới thiệu và cài đặt mail POP3 vs IMAP

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 02 – Gửi và nhận email, tạo chữ ký

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 03 – Tạo và quản lý rule

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 04 – Tạo và quản lý contacts

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 05 – Quản lý email

Tin học văn phòng – POWERPOINT – Bài 01 – Tạo và quản lý slide

Tin học văn phòng – POWERPOINT – Bài 02 – Hiệu ứng cho slide

Tin học văn phòng – POWERPOINT – Bài 03 – Hiệu ứng cho đối tượng

VBA Macro – Bài 01 – Giới thiệu và Cài đặt

VBA Macro - Bài 02 - Các hàm thông báo

VBA Macro - Bài 03 - Đối tượng Workbooks vs Worksheets

VBA Macro - Bài 04 - Đối tượng Range vs Cells

VBA Macro - Bài 05 - Cách sử dụng biến trong VBA

VBA Macro - Bài 06 - Cú pháp If

VBA Macro - Bài 07 - Các câu lệnh lặp

VBA Macro - Bài 08 - Xử lý lỗi trong VBA Macro

VBA Macro - Bài 09 - Xử lý chuỗi - số

VBA Macro - Bài 10 - Xử lý ngày giờ

VBA Macro - Bài 11 - Xử lý sự kiện

VBA Macro - Bài 12 - Mảng

VBA Macro - Bài 13 - Function vs Sub

VBA Macro - Bài 14 - Đối tượng Application

VBA Macro - Bài 15 - Đối tượng ActiveX

VBA Macro - Bài 16 - Đối tượng User Form

TRANG LIÊN KẾT

TỔNG SỐ LƯỢT XEM TRANG

13176