NTM Solutions
Thursday 2019-10-24 16:36:38

Khóa học vi tính văn phòng

 

 1. Cách gõ định dạng ngày chuẩn trong Excel

Bạn gõ giống như định dạng của đồng hồ hệ thống máy tính.

Nếu gõ đúng định dạng ngày => khi chuyển dữ liệu sang General sẽ xuất hiện 01 chuỗi 05 số liền nhau.

xử lý thời gian

Định dạng ngày có 02 loại:

 • Short date: ngày-tháng-năm (loại này hay xài)
 • Long date: Thứ-ngày-tháng-năm

Ngoài ra ta có thể gõ thêm giờ - phút - giây(nên tách riêng để dễ xử lý).

 1. Hàm tách ngày – DAY

Cú pháp: DAY(dữ liệu ngày)

 1. Hàm tách tháng – MONTH

Cú pháp: MONTH(dữ liệu ngày)

 1. Hàm tách năm – YEAR

Cú pháp: YEAR(dữ liệu ngày)

 1. Tính khoảng cách giữa 02 ngày

Cú pháp: DAYS(ngày bắt đầu, ngày kết thúc) hoặc lấy 02 ngày trừ nhau trực tiếp

 1. Hiển thị ngày giờ hiện tại
  1. Hàm NOW()

Hiển thị ngày - giờ hiện tại của máy tính.

  1. Hàm TODAY()

Hiển thị ngày hiện tại của máy tính.

 1. Hiển thị thứ trong tuần

Cú pháp: WEEKDAY(dữ liệu ngày)

 

 1. Tính ngày làm việc NETWORKDAYS

Cú pháp: NETWORKDAYS(ngày bắt đầu, ngày kết thúc,[khối ô chứa ngày lễ])

Mặc định Excel sẽ bỏ ngày chủ nhật ra không tính.

Chúng ta hãy cùng xem ví dụ sau:

 

Ô E2 = D2-C2  (không bỏ ngày T7-chủ nhật mỗi tuần)

Ô F2 = NETWORKDAYS(c2,d2) => bỏ chủ nhật và thứ 7 mỗi tuần nên giá trị chỉ là 25

Ngoài ra ta còn có thể thiết lập thêm các ngày lễ trong năm(các bạn gõ ngày lễ nhớ trừ T7-CN ra nếu trùng).

 

 

Nếu còn chỗ nào chưa hiểu các bạn xem video clip sau:

Tác giả: #drM

Các bài viết liên quan:Ví tính văn phòng

Bài 01: Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng bàn phím,bộ gõ Tiếng Việt

Bài 02: Menu FILE và cách sử dụng phím tắt

Bài 03: Các thao tác định dạng cơ bản 01 đoạn văn

Bài 04 - Định dạng danh sách

Bài 05: Chèn hình ảnh, biểu tượng, bảng biểu

Bài 06: Làm chữ nghệ thuật, chữ đầu đoạn văn

Bài 07: Định dạng cột, chèn TAB

Bài 08: In ấn, chèn HEADER-FOOTER

Bài 09: Sử dụng Mail Merge

TIN HỌC VĂN PHÒNG – EXCEL – GIỚI THIỆU VÀ CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Tin học văn phòng - Excel – Bài 02 – Các thao tác định dạng

Tin học văn phòng - Excel – Bài 03 – Các phép tính cơ bản

Tin học văn phòng – Excel – Bài 04 – Xử lý thời gian

Tin học văn phòng – Excel – Bài 06 – Xử lý số

Tin học văn phòng – Excel – Bài 07- Sử dụng các hàm điều kiện

Tin học văn phòng – Excel – Bài 08 – Sử dụng các hàm tìm kiếm lookup

Tin học văn phòng – Excel – Bài 09 – Vẽ biểu đồ

Tin học văn phòng – Excel – Bài 10 – Sử dụng công cụ thống kê Pivot

Tin học văn phòng – Excel – Bài 11 – Sắp xếp và lọc dữ liệu

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 01 – Giới thiệu và cài đặt mail POP3 vs IMAP

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 02 – Gửi và nhận email, tạo chữ ký

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 03 – Tạo và quản lý rule

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 04 – Tạo và quản lý contacts

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 05 – Quản lý email

Tin học văn phòng – POWERPOINT – Bài 01 – Tạo và quản lý slide

Tin học văn phòng – POWERPOINT – Bài 02 – Hiệu ứng cho slide

Tin học văn phòng – POWERPOINT – Bài 03 – Hiệu ứng cho đối tượng

VBA Macro – Bài 01 – Giới thiệu và Cài đặt

VBA Macro - Bài 02 - Các hàm thông báo

VBA Macro - Bài 03 - Đối tượng Workbooks vs Worksheets

VBA Macro - Bài 04 - Đối tượng Range vs Cells

VBA Macro - Bài 05 - Cách sử dụng biến trong VBA

VBA Macro - Bài 06 - Cú pháp If

VBA Macro - Bài 07 - Các câu lệnh lặp

VBA Macro - Bài 08 - Xử lý lỗi trong VBA Macro

VBA Macro - Bài 09 - Xử lý chuỗi - số

VBA Macro - Bài 10 - Xử lý ngày giờ

VBA Macro - Bài 11 - Xử lý sự kiện

VBA Macro - Bài 12 - Mảng

VBA Macro - Bài 13 - Function vs Sub

VBA Macro - Bài 14 - Đối tượng Application

VBA Macro - Bài 15 - Đối tượng ActiveX

VBA Macro - Bài 16 - Đối tượng User Form

TRANG LIÊN KẾT

TỔNG SỐ LƯỢT XEM TRANG

365216