NTM Solutions
Thursday 2019-10-24 11:16:04

XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT MICROSOFT WORD

 1. Chèn Hình Ảnh

Tab INSERT-> Bấm nút Pictures->Chọn đường dẫn đến tập tin ảnh

Bấm chọn ảnh đã chèn-> Lúc này trên thanh công cụ sẽ xuất hiện thêm TAB FORMAT

TAB FORMAT này có 04 khu vực lần lượt từ trái sang phải:

 • Adjust: hiệu ứng màu sắc.
 • Picture Styles: hiệu ứng khung viền.
 • Arrange: vị trí của ảnh so với văn bản-> nút menu Wrap Text
  • Inline with Text->ảnh cùng dòng với chữ
  • Square->ảnh bao quanh chữ
  • Tight->Ảnh bao quanh chữ (khít)
  • Through->ảnh và chữ nằm lẫn nhau
  • Top and Bottom->chữ nằm phía Trên và Dưới ảnh
  • Behind Text->ảnh nằm phía sau chữ
  • In front of Text->ảnh nằm đè phía trên chữ
 • Size: kích thước ảnh (Nút Crop-> xén bớt ảnh)

Ở đây mình chỉ giới thiệu tính năng nổi bật, hay sử dụng. Các tính năng khác các bạn tự vọc thêm nhé.

 1. Chèn Biểu Tượng

TAB INSERT -> nút Symbol -> More Symbols…

Trong thẻ Symbols, mục Font -> Ta chú ý vào 02 mục Wingdings và Webdings.

Sau khi bấm chọn biểu tượng mong muốn -> bấm nút Insert

 1. Chèn Bảng Biểu

TAB INSERT -> nút Table -> rê chuột (không bấm để chọn bao nhiêu dòng, bao nhiêu cột hoặc bấm chọn Insert Table… -> nhập số dòng và số cột.

Rê chuột ra bên ngoài gần mé trái của bảng để chọn dòng.

Rê chuột ra bên ngoài gần mé trên của bảng để chọn cột.

Sau khi quét khối dòng hoặc cột ta nhấp phải chuột lên khối:

 • Insert: chèn dòng hoặc cột (các bạn tự trải nghiệm nhé)
 • Deleter Rows (Columns) -> xóa dòng hoặc cột
 • Delete Table -> xóa nguyên bảng
 • Merge Cells -> nhập nhiều ô thành 01 ô.
 • Distribute Rows (Columns) Evenly -> giãn đều dòng hoặc cột.
 • Border Styles -> kiểu đường kẻ
 • Text direction… -> hướng chữ
 • Table Properties… định dạng bảng

 

Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:

 

XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT MICROSOFT WORD

 

 

Tác giả: #drM

Các bài viết liên quan:Ví tính văn phòng

Bài 01: Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng bàn phím,bộ gõ Tiếng Việt

Bài 02: Menu FILE và cách sử dụng phím tắt

Bài 03: Các thao tác định dạng cơ bản 01 đoạn văn

Bài 04 - Định dạng danh sách

Bài 05: Chèn hình ảnh, biểu tượng, bảng biểu

Bài 06: Làm chữ nghệ thuật, chữ đầu đoạn văn

Bài 07: Định dạng cột, chèn TAB

Bài 08: In ấn, chèn HEADER-FOOTER

Bài 09: Sử dụng Mail Merge

TIN HỌC VĂN PHÒNG – EXCEL – GIỚI THIỆU VÀ CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Tin học văn phòng - Excel – Bài 02 – Các thao tác định dạng

Tin học văn phòng - Excel – Bài 03 – Các phép tính cơ bản

Tin học văn phòng – Excel – Bài 04 – Xử lý thời gian

Tin học văn phòng – Excel – Bài 05 – Xử lý chuỗi

Tin học văn phòng – Excel – Bài 06 – Xử lý số

Tin học văn phòng – Excel – Bài 07- Sử dụng các hàm điều kiện

Tin học văn phòng – Excel – Bài 08 – Sử dụng các hàm tìm kiếm lookup

Tin học văn phòng – Excel – Bài 09 – Vẽ biểu đồ

Tin học văn phòng – Excel – Bài 10 – Sử dụng công cụ thống kê Pivot

Tin học văn phòng – Excel – Bài 11 – Sắp xếp và lọc dữ liệu

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 01 – Giới thiệu và cài đặt mail POP3 vs IMAP

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 02 – Gửi và nhận email, tạo chữ ký

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 03 – Tạo và quản lý rule

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 04 – Tạo và quản lý contacts

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 05 – Quản lý email

Tin học văn phòng – POWERPOINT – Bài 01 – Tạo và quản lý slide

Tin học văn phòng – POWERPOINT – Bài 02 – Hiệu ứng cho slide

Tin học văn phòng – POWERPOINT – Bài 03 – Hiệu ứng cho đối tượng

VBA Macro – Bài 01 – Giới thiệu và Cài đặt

VBA Macro - Bài 02 - Các hàm thông báo

VBA Macro - Bài 03 - Đối tượng Workbooks vs Worksheets

VBA Macro - Bài 04 - Đối tượng Range vs Cells

VBA Macro - Bài 05 - Cách sử dụng biến trong VBA

VBA Macro - Bài 06 - Cú pháp If

VBA Macro - Bài 07 - Các câu lệnh lặp

VBA Macro - Bài 08 - Xử lý lỗi trong VBA Macro

VBA Macro - Bài 09 - Xử lý chuỗi - số

VBA Macro - Bài 10 - Xử lý ngày giờ

VBA Macro - Bài 11 - Xử lý sự kiện

VBA Macro - Bài 12 - Mảng

VBA Macro - Bài 13 - Function vs Sub

VBA Macro - Bài 14 - Đối tượng Application

VBA Macro - Bài 15 - Đối tượng ActiveX

VBA Macro - Bài 16 - Đối tượng User Form

TRANG LIÊN KẾT

TỔNG SỐ LƯỢT XEM TRANG

13190