NTM Solutions
Thursday 2019-10-24 17:13:30

Khóa học vi tính văn phòng

Tạo bảng dữ liệu doanh thu như sau:

biểu đồ excel

  1. Sản lượng xe bán ra trong năm 2010 của 04 hãng xe

Menu Insert->Mục Chart->chọn 2D-Column

Menu Design->Bấm nút Select data (ở đây ta chỉ quét chọn dữ liệu năm 2010)->Bấm OK

 

Các bạn nhấp chuột lên vùng trống trong khung bản đồ sẽ thấy 03 cái nút

Theo thứ tự từ trên xuống

  • Chart Elements: thêm bớt các thành phần trong biểu đồ (các thành phần đó là gì, xuất hiện ở đâu các bạn cứ thử xem nhé). Trong ví dụ này tôi chọn thêm mục Axis Titles.
  • Chart Style: định dạng bảng
  • Chart Filter: Ẩn hiện các nhãn trên trục ngang->Chỉnh xong bấm Apply.Ta cũng có nút Select Data để chọn lại dữ liệu của biểu đồ.

Bây giờ ta quay lại biểu đồ và điền dữ liệu vào 02 mục Chart Title vs Axis Title=> Cuối cùng biểu đồ sẽ như thế này:

  1. Sản lượng xe bán ra theo từng năm 2010-2018

Menu Insert->Mục Chart->chọn 2D-Column.

Trong ô Chart data range->quét khối bảng dữ liệu sản lượng xe ô tô

Sau đó bấm nút Edit để chọn dữ liệu trục ngang (Horizontal)

Trong mục Axis label->quét chọn các năm vẽ sản lượng->Bấm OK->Bấm OK ở menu cũ

Các bạn vào mục CHART ELEMENTS thêm 02 mục sau: Axis Title vs Legend (có thể thêm đường xu hướng – Trend line của 01 nhãn hàng để xem sự tăng giảm sản lượng).

Cuối cùng ta được biểu đồ như sau:

  1. Sản lượng xe bán ra trong năm 2010 –biểu đồ hình bánh

Menu Insert-> Mục Charts-> Chọn 2D-Pie