NTM Solutions
Thursday 2019-10-24 17:42:43
 1. Sự kiện mở Workbook
 • Sự kiện này diễn ra khi ta mở Workbook.
 • Bấm đôi chuột vào chữ ThisWorkBook trong cửa sổ VBA.
 • Trong cửa sổ code chọn trong 02 listbox là Workbook và Open.

xử lý sự kiện vba macro 

 • Lúc này xuất hiện 01 Sub tên là: Workbook_Open() => Gõ vào Sub này dòng lệnh:
 • Msgbox “Xin chào lophocvitinh.COM!!”
 • Ngoài ra còn các sự kiện khác liên quan đến Workbook các bạn tự tìm hiểu nhé.
   
 1. Sự kiện thay đổi trên Worksheet
 • Sự kiện này diễn ra khi ta thay đổi 01 cái gì đó trên Worksheet (ví dụ nhập liệu)
 • Bấm đôi chuột vào tên Sheet1 trong cửa sổ VBA.
 • Trong cửa sổ code chọn trong 02 listbox là Worksheet và Change
 • Lúc này xuất hiện 01 Sub tên là: Worksheet_Change

 • Tham số của sub này là Target (là vùng chọn mới của ta)
 • Bạn gõ y như trong hình: Target.Interior.ColorIndex = 4
 • Sau đó qua màn hình Excel bấm chọn 01 ô và gõ chữ => vùng chọn được tô màu xanh đọt chuối.
 • Nếu muốn sự thay đổi xuất hiện ngay khi ta đổi vùng chọn=> Chọn sự kiện SelectionChange
 • Ta cũng có thể thiết lập cho khi người dùng bấm vào 01 vùng nào đó nhất định sẽ làm 01 hành động.
  Ví dụ: If Target.Address = “$B$2” Then Msgbox “Xin chào Lophocvitinh.COM!!” (phải có dấu “$” ngay địa chỉ).
 • Hay phải thỏa 01 giá trị: If Target.Value > 18 Then Msgbox “Đủ tuổi!!”
 • Các sự kiện khác của Worksheet các bạn xem trong listbox và thử tìm hiểu xem sao nhé.
 • Nếu vẫn chưa hiểu vui lòng xem video clip sau:

 

 

 

 

 • Ngoài ra còn các sự kiện của các Form Controls=> Ta sẽ học trong bài về Form.
 • Một số đoạn code tham khảo:
  1. Đổi màu vùng chọn mới (clear màu vùng chọn cũ)

Application.ScreenUpdating = False ' Clear the color of all the cells Cells.Interior.ColorIndex = 0 ' Highlight the active cell

Target.Interior.ColorIndex = 8

Application.ScreenUpdating = True

 1. Tô toàn bộ dòng và cột của ô chọn

If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub

    Application.ScreenUpdating = False

    ' Clear the color of all the cells

    Cells.Interior.ColorIndex = 0

    With Target

        ' Highlight the entire row and column that contain the active cell

        .EntireRow.Interior.ColorIndex = 8

        .EntireColumn.Interior.ColorIndex = 8

    End With

    Application.ScreenUpdating = True
 

Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:

Tác giả: #drM

Các bài viết liên quan:Ví tính văn phòng

Bài 01: Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng bàn phím,bộ gõ Tiếng Việt

Bài 02: Menu FILE và cách sử dụng phím tắt

Bài 03: Các thao tác định dạng cơ bản 01 đoạn văn

Bài 04 - Định dạng danh sách

Bài 05: Chèn hình ảnh, biểu tượng, bảng biểu

Bài 06: Làm chữ nghệ thuật, chữ đầu đoạn văn

Bài 07: Định dạng cột, chèn TAB

Bài 08: In ấn, chèn HEADER-FOOTER

Bài 09: Sử dụng Mail Merge

TIN HỌC VĂN PHÒNG – EXCEL – GIỚI THIỆU VÀ CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Tin học văn phòng - Excel – Bài 02 – Các thao tác định dạng

Tin học văn phòng - Excel – Bài 03 – Các phép tính cơ bản

Tin học văn phòng – Excel – Bài 04 – Xử lý thời gian

Tin học văn phòng – Excel – Bài 05 – Xử lý chuỗi

Tin học văn phòng – Excel – Bài 06 – Xử lý số

Tin học văn phòng – Excel – Bài 07- Sử dụng các hàm điều kiện

Tin học văn phòng – Excel – Bài 08 – Sử dụng các hàm tìm kiếm lookup

Tin học văn phòng – Excel – Bài 09 – Vẽ biểu đồ

Tin học văn phòng – Excel – Bài 10 – Sử dụng công cụ thống kê Pivot

Tin học văn phòng – Excel – Bài 11 – Sắp xếp và lọc dữ liệu

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 01 – Giới thiệu và cài đặt mail POP3 vs IMAP

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 02 – Gửi và nhận email, tạo chữ ký

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 03 – Tạo và quản lý rule

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 04 – Tạo và quản lý contacts

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 05 – Quản lý email

Tin học văn phòng – POWERPOINT – Bài 01 – Tạo và quản lý slide

Tin học văn phòng – POWERPOINT – Bài 02 – Hiệu ứng cho slide

Tin học văn phòng – POWERPOINT – Bài 03 – Hiệu ứng cho đối tượng

VBA Macro – Bài 01 – Giới thiệu và Cài đặt

VBA Macro - Bài 02 - Các hàm thông báo

VBA Macro - Bài 03 - Đối tượng Workbooks vs Worksheets

VBA Macro - Bài 04 - Đối tượng Range vs Cells

VBA Macro - Bài 05 - Cách sử dụng biến trong VBA

VBA Macro - Bài 06 - Cú pháp If

VBA Macro - Bài 07 - Các câu lệnh lặp

VBA Macro - Bài 08 - Xử lý lỗi trong VBA Macro

VBA Macro - Bài 09 - Xử lý chuỗi - số

VBA Macro - Bài 10 - Xử lý ngày giờ

VBA Macro - Bài 11 - Xử lý sự kiện

VBA Macro - Bài 12 - Mảng

VBA Macro - Bài 13 - Function vs Sub

VBA Macro - Bài 14 - Đối tượng Application

VBA Macro - Bài 15 - Đối tượng ActiveX

VBA Macro - Bài 16 - Đối tượng User Form

TRANG LIÊN KẾT

TỔNG SỐ LƯỢT XEM TRANG

13179