NTM Solutions
Thursday 1970-01-01 08:00:00

Hương bay thơm ngát sau hè,

Ngắt hoa sim dại tặng người chân quê,

Tình anh biêng biếc nắng chiều,

Vươn cao trong gió lắt lay bên hồ.

#tiensim

Các bài viết liên quan:Quản trị mạng

SIM DẠI

TRANG LIÊN KẾT

TỔNG SỐ LƯỢT XEM TRANG

365290