NTM Solutions
Thursday 2019-01-15 10:22:53

Tề Thiên sự tích thủa xưa,

Phá tan thiên giới khiến vua phải lùi,

Tưởng rằng Đại Thánh lẫy lừng,

Hóa thân giữ ngựa trăm năm núi đè,

Một ngày Sư Phụ sum vầy, Ngộ Không tu tập cùng thầy thỉnh kinh.

#tiensim

Các bài viết liên quan:Lập trình

TỀ THIÊN

TRANG LIÊN KẾT

TỔNG SỐ LƯỢT XEM TRANG

365232