MENU Info Điểm: Thành tích:

Hướng dẫn: dùng phím mũi tên trái-phải-xuống để di chuyển; phím lên để đổi viên gạch